Mer Bilder från UTSTÄLLNINGEN i Societetsparken och från PARTY`T på kvällen.
Även bilder från DRAGRACET på söndagen
1999
1999
Pristagarna i årets Custom Bike Show, Norrtälje
1:a pristagare i HD-chopper
Janne, Plebs
2:a pristagare i HD-chopper
Reijo, Stockholm
3:e pristagare i HD-chopper
Peppe, Tors Racing
1:a pristagare i Chopper
Mats Bomberg, Jönköping
2:a pristagare i Chopper
Magnus, Lådan Mc
3:e pristagare i Chopper
Sudden, Powerhouse Mc
1:a pristagare i Custom
Ronna, Plebs
2:a pristagare i Custom
Urban Engström
3:a pristagare i Custom
Björn Eriksson, Sundsvall
1:a pristagare i Klassiker
Pelle, Trottle Twisters
2:a pristagare i Klassiker
Staffan, Arapaho
3:e pristagare i Klassiker
Roger Östlin, Östhammar
1:a pristagare i Trike
Stjernholm, Keff Mc
2:a pristagare i Trike
Louise Åslund, Sundsvall
3:e pristagare i Trike
Lars Persson, Töreboda
 
Peoples Choice
Peter Nilsson, Norrköping
Bästa Lack
Christer Bard, Arapaho