SÅ HÄR MÄTER DU FÖRSPRÅNGET

Tag en lång linjal eller ett snöre. Håll först vid framhjulets axel och rakt ner till golvet, lodlinjen. Markera denna punkt med krita eller dylikt. Håll sedan (genom att syfta bredvid) snöret eller linjalen genom styraxeln, i linje med styrhuvudet alltså, också det i en rak linje ner till golvet. Markera även denna punkt. Avståndet mellan dina nu markerade punkter är försprånget på din cykel. Lagom mått ligger mellan 5-10cm. Har du en motorcykel med bakfjädring ska någon sitta på sadeln när du mäter, eftersom gaffelvinkeln förändras när motorcykeln sjunker ner i bak.


M
ed för lite och i extremfall t.o.m negativt försprång (styraxelns punkt ligger BAKOM axelns) blir motorcykeln otroligt lättstyrd i låg hastighet men saknar helt självstyrande egenskaper i högre farter. Skulle du få högfartswobbel är det kört, klart livsfarligt!

M
åttet ligger mellan 5-10cm. Motorcykeln är lättmanövrerad i både höga och låga farter samt att den följer med bra i kurvorna utan att någonsin bli vinglig. Har du mycket brett bakdäck bör du ligga vid den övre gränsen, runt 10cm, och likaså under semesteråkning.

O
m måttet är över 10cm går motorcykeln stadigt i höga farter, nästan för stadigt. Motorcykeln blir överstyrd och mycket svårbalanserad i låga farter och på krokiga vägar. Den känns allmänt tungstyrd.
TYNGDPUNKTSFÖRÄNDRINGAR
Justera också gaffeln när cykelns tyngdpunkt förändras, tex med stor packning eller tung passagerare. Ligger tyngdpunkten lågt får du bra manöverbarhet men sämre stabilitet när du kör rakt fram. Hamnar tyngdpunkten högt får du god kursstabilitet rakt fram, men det blir sämre med lågfartsmanövrerandet. Justera alltid om kronorna, inom gränsvärdena, när du förändrar vikt eller körsätt mot det normala, så du vid alla tillfällen får optimala köregenskaper på din cykel.

ENJOY YOUR RIDE !